Cradle of filth

Homepage

Vytajte na slovensko-českej stránke CRADLE OF FILTH ! ! !


Tým že budete ďalej prezerať obsah tejto stránky sa zaväzujete že:

►že obsah ktorý je na tejto stránke, Vás niako nebude urážať,
►že nadávky alebo vulgárne slová sa Vás nebudú príliš citovo dotýkať,
►že budete REŠPEKTOVAŤ pravidlá tejto stránky
►že nebudete urážkamy alebo vulgarizmami urážať ako administrátora tejto     stránky, tak aj  poskytovateľa služieb a návštevníkov stránky.
►že sa nebudete niako príliš vzrušovať na gramatických chybách.
►Ak nesúhlasíte, tak Vás žiadam aby ste opustili túto stránku.


    Ďakujem